menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

Sprawozdania NGO

Sprawozdania NGO
PDF Drukuj
Sprawozdania NGO
Tytuł:

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2019”

Treść:

Zgodnie z Art.  5a. ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.”

Data start: 2020-05-29
Data koniec: 2021-05-29
Załączniki:
  • Sprawozdanie z Programu Współpracy za rok 2019.pdf
    [ Pobierz | Pokaż ] (1,11 MB)
Podmiot udostępniający
informację:
Urząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna
za informację:
Bińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca
informację:
Tomaszewska Małgorzata
Data wytworzenia
informacji:
2020-05-29

Rejestr zmian:

  • 2020-05-29 08:53:37 Tomaszewska Małgorzata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu