Tyskie krajobrazy

Sprawozdania NGO

Sprawozdania NGO
Tytuł

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2019”

Treść

Zgodnie z Art.  5a. ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.”

Data start 2020-05-29
Data koniec 2021-05-29
Załączniki
  • Sprawozdanie z Programu Współpracy za rok 2019.pdf [ Pobierz | Pokaż ] (1,11 MB)
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęTomaszewska Małgorzata
Data wytworzenia informacji2020-05-29
  1. 2020-05-29 08:53:37 Tomaszewska Małgorzata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót