Tyskie krajobrazy

Sprawozdania NGO

Sprawozdania NGO
Tytuł

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018”

Treść

Zgodnie z Art.  5a. ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.”

Data start 2019-05-30
Data koniec 2020-05-31
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęKryńska Agnieszka
Data wytworzenia informacji2019-05-30
  1. 2019-05-30 15:58:51 Kryńska Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
  2. 2019-05-30 15:46:56 Kryńska Agnieszka - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót