Tyskie krajobrazy

Spółki prawa handlowego z udziałem Miasta - Archiwum

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. (PEC)
- Sprawozdania finansowe -
Majątek
1 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r.
2 Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
3 Uchwała NR 1/III/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
4 Uchwała NR 1/IV/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
5 Uchwała NR 4/IV/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
6 Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
7 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r.
8 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r.
9 Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
10 Uchwała NR 4/IV/2011 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
11 Uchwała NR 1/IV/2011 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
12 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r.
13 Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
14 Uchwała NR 4/IV/2010 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
15 Uchwała NR 1/IV/2010 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
16 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2003r.
17 Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
18 Uchwała NR 4/V/2004 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
19 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2004r.
20 Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.
21 Uchwała nr 4/V/2005 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.
22 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2005r.
23 Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.
24 Uchwała nr 6/IV/2006 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.
25 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r.
26 Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.
27 Uchwała NR 4/V/2007 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.
28 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r.
29 Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
30 Uchwała NR 4/VI/2008 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
31 Uchwała NR 1/VI/2008 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
32 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r.
33 Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
34 Uchwała NR 4/V/2009 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
35 Uchwała NR 1/V/2009 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
Powrót