Tyskie krajobrazy

Skład Rady Miasta

Skład osobowy Rady Miasta Tychy (kadencja 2014 - 2018)
1 Chaberko Jerzy (Radny)
2 Chełmiński Kazimierz (Wiceprzewodniczący)
3 Chełstowski Jakub (Radny)
4 Czarnota Wojciech (Radny)
5 Danielczyk Edyta (Radna)
6 Fierla Damian (Radny)
7 Furczyk Tadeusz (Radny)
8 Gajdas Lidia (Radna)
9 Gołosz Marek (Radny)
10 Gramatyka Maciej (Przewodniczący)
11 Gwóźdź Grzegorz (Radny)
12 Hajduk Jarosław (Radny)
13 Kasperczyk Michał (Radny)
14 Kołodziejczyk Grzegorz (Radny)
15 Konieczna Barbara (Wiceprzewodnicząca)
16 Kściuczyk Andrzej (Radny)
17 Mazur Mariusz (Radny)
18 Paździorek-Pawlik Urszula (Radna)
19 Porszke Paweł (Radny)
20 Slezak Klaudiusz (Radny)
21 Sobociński Sławomir (Radny)
22 Twardzik Józef (Radny)
23 Wencepel Dariusz (Radny)
24 Węglarz Ewa (Radna)
25 Woźniak Krzysztof (Radny)
Układ sił politycznych w Radzie Miasta Tychy (kadencja 2014 - 2018)
1 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej - 3 Radnych
2 Klub Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną - 4 Radnych
3 Niezależny - 4 Radnych
4 Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - 5 Radnych
5 Klub Radnych Inicjatywa Tyska - 9 Radnych
Skład osobowy Rady Miasta Tychy (kadencja 2010 - 2014)
Rada Miasta do dnia 1 sierpnia 2014 r. działała w 25 osobowym składzie. Od dnia 1 sierpnia 2014 r. do końca kadencji w 24 osobowym z uwagi na złożenie mandatu radnej przez Panią Mariolę Szulc (zgodnie z obowiązującymi przepisami - z uwagi na zbliżający się termin końca kadencji nie powołano już nowego radnego)
1 Chełstowski Jakub (Radny)
2 Chemicz Karolina (Radna)
3 Cichy Ryszard (Radny)
4 Drob Henryk (Radny)
5 Fierla Damian (Radny)
6 Gajdas Lidia (Radna)
7 Gramatyka Maciej (Radny)
8 Idzik Magdalena (Wiceprzewodnicząca)
9 Kołodziejczyk Grzegorz (Radny)
10 Konieczna Barbara (Radna)
11 Kściuczyk Andrzej (Radny)
12 Marczuk Zygmunt (Przewodniczący)
13 Moćko Stefan (Radny)
14 Mrozowski Jacek (Radny)
15 Niedbał Marek (Radny)
16 Paździorek-Pawlik Urszula (Radna)
17 Rogala Marcin (Radny)
18 Sienicki Jerzy (Radny)
19 Slezak Klaudiusz (Radny)
20 Sobociński Sławomir (Radny)
21 Stec Miłosz (Radny)
22 Twardzik Józef (Wiceprzewodniczący)
23 Wencepel Dariusz (Radny)
24 Woźniak Krzysztof (Radny)
Układ sił politycznych w Radzie Miasta Tychy (kadencja 2010 - 2014)
1 Klub Radnych Barbary Koniecznej - 3 Radnych
2 Prawo i Sprawiedliwość - 3 Radnych
3 Platforma Obywatelska - 4 Radnych
4 Radni nie należący do żadnego klubu w Radzie Miasta - 4 Radnych
5 Komitet Wyborczy Wyborców Prezydenta Andrzeja Dziuby - 10 Radnych
Skład osobowy Rady Miasta Tychy (kadencja 2006 - 2010)
1 Chemicz Karolina (Radna)
2 Czagan-Niedbał Anna (Radna)
3 Ćwikowski Damazy (Radny)
4 Drob Henryk (Wiceprzewodniczący)
5 Drob Henryk (Radny)
6 Dulski Piotr (Radny)
7 Idzik Magdalena (Wiceprzewodnicząca)
8 Kołodziejczyk Grzegorz (Radny)
9 Konieczna Barbara (Radna)
10 Madejska Alicja (Radna)
11 Marczuk Zygmunt (Przewodniczący)
12 Moćko Stefan (Radny)
13 Mrozowski Jacek (Radny)
14 Paździorek-Pawlik Urszula (Radna)
15 Podmokły Mieczysław (Radny)
16 Rogala Marcin (Wiceprzewodniczący)
17 Rozkoszny Michał (Radny)
18 Sienicki Jerzy (Radny)
19 Slezak Klaudiusz (Radny)
20 Sobociński Sławomir (Radny)
21 Spisak-Golemo Aleksandra (Radna)
22 Tomaszczyk Krzysztof (Radny)
23 Tomczyk Krzysztof (Radny)
24 Twardzik Józef (Radny)
25 Zamasz Krzysztof (Radny)
Układ sił politycznych w Radzie Miasta Tychy (kadencja 2006 - 2010)
1 Koalicja Lewicy - 1 Radny
2 KWW z Mieczysławem Podmokłym - 1 Radny
3 Niezależny - 1 Radny
4 KW PiS - 4 Radnych
5 KWW Barbary Koniecznej - 4 Radnych
6 Komitet Wyborczy Wyborców Prezydenta Andrzeja Dziuby - 5 Radnych
7 Platforma Obywatelska - 9 Radnych
Skład osobowy Rady Miasta Tychy (kadencja 2002 - 2006)
1 Drob Henryk (Wiceprzewodniczący)
2 Dyrda Dariusz (Radny)
3 Dyrszka Sebastian (Radny)
4 Dzikołowski Zdzisław (Radny)
5 Dziubek Czesław (Radny)
6 Gramatyka Michał (Wiceprzewodniczący)
7 Gromek Arkadiusz (Radny)
8 Kołodziej Leon (Radny)
9 Konieczna Barbara (Radna)
10 Łakota Jacek (Radny)
11 Łapa Krystian (Radny)
12 Moćko Stefan (Radny)
13 Mrozowski Jacek (Radny)
14 Niedbał Marek (Radny)
15 Paździorek-Pawlik Urszula (Radny)
16 Podmokły Mieczysław (Radny)
17 Rudzki Leon (Radny)
18 Sienicki Jerzy (Radny)
19 Sobczyk Józef (Radny)
20 Szczyrba Jan (Radny)
21 Twardzik Józef (Radny)
22 Wencepel Grzegorz (Radny)
23 Winiarska Teresa (Radny)
24 Witek-Pogorzelska Józefa (Wiceprzewodnicząca)
25 Wykręt Wiktor (Radny)
Układ sił politycznych w Radzie Miasta Tychy (kadencja 2002 - 2006)
1 Liga Polskich Rodzin - 3 Radnych
2 Prawo i Sprawiedliwość - 3 Radnych
3 Niezależny - 4 Radnych
4 Sojusz Lewicy Demokratycznej - 4 Radnych
5 Mała Ojczyzna - Porozumienie Tyskiej Prawicy - 5 Radnych
6 Komitet Wyborczy Prezydenta Andrzeja Dziuby - 6 Radnych
Powrót