Tyskie krajobrazy

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI

Kontrole DUK
Kategoria Kontrole DUK
Opis krótki

Kontrola w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach oraz w Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

Treść

Kontrola w zakresie prawidłowości i terminowości prowadzonej windykacji oraz realizacji wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr DUK.1711.7.2016 z dnia 12.09.2016 r.


Dokumentacja po anonimizacji danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 lit e) rozporządzenia Parlamentu Europejskie i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z art. 8  ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Załączniki
  • Protokół kontroli po anonimizacji danych osobowych [ Pobierz | Pokaż ] (1,02 MB)
  • Wyjaśnienia do protokołu po anonimizacji danych osobowych [ Pobierz | Pokaż ] (3,68 MB)
  • Wystąpienie pokontrolne CUW po anonimizacji danych osobowych [ Pobierz | Pokaż ] (558,24 kB)
  • Wystąpienie pokontrolne MBP po anonimizacji danych osobowych [ Pobierz | Pokaż ] (438,77 kB)
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOlak Agnieszka
Osoba wprowadzająca informacjęWardzińska Anna
Data wytworzenia informacji2019-06-14
  1. 2023-01-10 12:22:13 Wardzińska Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-04-21 12:15:13 Wardzińska Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2019-06-14 08:44:31 Wardzińska Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót