Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2024
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XLIV/833/22 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2022 r.
Treść projektu

Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XLIV/833/22 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap V

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęKoronowska Aleksandra
Data wytworzenia informacji2023-08-21
  1. 2023-08-21 09:22:31 Koronowska Aleksandra - Edycja istniejącej informacji
  2. 2023-08-21 09:21:37 Koronowska Aleksandra - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót