Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2024
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRoztropowicz Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2023-06-21
  1. 2023-06-21 09:20:22 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót