Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Aneksu nr 3 do Porozumienia zawartego z miastem Gliwice
Treść projektu Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Aneksu nr 3 do Porozumienia zawartego z miastem Gliwice dotyczącego finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 w Tychach, dla której organem prowadzącym jest miasto Tychy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGłód Olimpia
    Powrót