Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2024
Tytuł projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 30 marca 2023 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem geodezyjnym
Treść projektu

projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 30 marca 2023 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem geodezyjnym

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrudka Anna
Osoba wprowadzająca informacjęGrudka Anna
Data wytworzenia informacji2023-03-27
  1. 2023-03-27 12:34:16 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2023-03-27 10:32:37 Grudka Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót