Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2024
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/926/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie powołania Tyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęGucwa Ewa
Osoba wprowadzająca informacjęGucwa Ewa
Data wytworzenia informacji2023-03-22
  1. 2023-03-23 16:12:50 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2023-03-22 14:24:00 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót