Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2023
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Tychach w rejonie ul. Towarowej i ul. Beskidzkiej
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzymoszek Beata
Osoba wprowadzająca informacjęTuszycka Anna
Data wytworzenia informacji2022-09-22
  1. 2022-09-23 11:58:24 Tuszycka Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-09-23 11:57:02 Tuszycka Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót