Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2024
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 25.08.2022 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gm.
Treść projektu

Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 25.08.2022 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Tychy, położonej w Tychach przy ul. Henryka Rodakowskiego oznaczonej jako działka nr 2541/16 (na czas nieoznaczony)

 

 

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęLechowicz Anna
Osoba wprowadzająca informacjęLechowicz Anna
Data wytworzenia informacji2022-08-18
  1. 2022-08-18 13:15:10 Lechowicz Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-08-18 13:11:55 Lechowicz Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót