Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2024
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2022/2023
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBiel Barbara
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2022-06-22
  1. 2022-06-22 12:47:21 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-06-22 12:46:02 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót