Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Aneksu Nr 1 do Porozumienia zawartego z miastem Katowice
Treść projektu Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Aneksu Nr 1 do Porozumienia zawartego z miastem Katowice dotyczącego zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i/lub przedszkola niepublicznego, na terenie miasta Katowice a niebędącego mieszkańcem miasta Katowice.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGłód Olimpia
    Powrót