Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2024
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.04.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/338/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.
Treść projektu

Według załącznika.

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęCzardybon Jakub
Osoba wprowadzająca informacjęTrela Sabina
Data wytworzenia informacji2022-04-14
  1. 2022-04-14 17:06:55 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-04-14 17:05:20 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  3. 2022-04-14 17:04:44 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  4. 2022-04-14 17:02:55 Trela Sabina - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót