Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2024
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 16 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy na okres 10 lat
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęFoltyn Małgorzata
Osoba wprowadzająca informacjęFoltyn Małgorzata
Data wytworzenia informacji2021-12-06
  1. 2021-12-06 14:49:26 Foltyn Małgorzata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-12-06 14:49:06 Foltyn Małgorzata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót