Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2024
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 16 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęFoltyn Małgorzata
Osoba wprowadzająca informacjęFoltyn Małgorzata
Data wytworzenia informacji2021-12-06
  1. 2021-12-06 14:51:25 Foltyn Małgorzata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-12-06 14:51:16 Foltyn Małgorzata - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-12-06 14:50:54 Foltyn Małgorzata - Edycja istniejącej informacji
  4. 2021-12-06 14:46:37 Foltyn Małgorzata - Edycja istniejącej informacji
  5. 2021-12-06 14:45:22 Foltyn Małgorzata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót