Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Tychy statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (autopoprawka)
Treść projektu

Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Tychy statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (autopoprawka)

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzymoszek Beata
Osoba wprowadzająca informacjęOlak Beata
Data wytworzenia informacji2012-08-27
  1. 2012-08-27 11:50:06 Olak Beata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2012-08-27 11:49:52 Olak Beata - Edycja istniejącej informacji
  3. 2012-08-27 11:49:39 Olak Beata - Edycja istniejącej informacji
  4. 2012-08-27 11:49:27 Olak Beata - Edycja istniejącej informacji
  5. 2012-08-27 11:49:11 Olak Beata - Edycja istniejącej informacji
  6. 2012-08-27 11:49:02 Olak Beata - Edycja istniejącej informacji
  7. 2012-08-27 11:48:39 Olak Beata - Edycja istniejącej informacji
  8. 2012-08-27 11:47:38 Olak Beata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót