Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2024
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.09.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (czas nieoznaczony)
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęLechowicz Anna
Osoba wprowadzająca informacjęLechowicz Anna
Data wytworzenia informacji2021-09-23
  1. 2021-09-23 16:06:58 Lechowicz Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-09-23 16:01:54 Lechowicz Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót