Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2023
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Frycza Modrzewskiego oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych o
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzymoszek Beata
Osoba wprowadzająca informacjęSzymoszek Beata
Data wytworzenia informacji2021-04-22
  1. 2021-04-25 22:12:03 Szymoszek Beata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót