Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2023
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Sławomira Bogusława Czecha
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKomisja Skarg, Wniosków i Petycji
Osoba wprowadzająca informacjęGucwa Ewa
Data wytworzenia informacji2021-02-23
  1. 2021-03-26 13:51:11 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-02-23 09:00:24 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót