Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2023
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/31/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRoztropowicz Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęGucwa Ewa
Data wytworzenia informacji2021-02-23
  1. 2021-03-26 13:52:26 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-02-23 08:48:29 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót