Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2024
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne...
Treść projektu

Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzymkowska Katarzyna
Osoba wprowadzająca informacjęSzewczyk Monika
Data wytworzenia informacji2020-11-19
  1. 2020-11-19 11:48:08 Szewczyk Monika - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-11-19 11:46:52 Szewczyk Monika - Edycja istniejącej informacji
  3. 2020-11-19 11:45:24 Szewczyk Monika - Edycja istniejącej informacji
  4. 2020-11-19 11:43:29 Szewczyk Monika - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót