Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2024
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z 27.08.2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/330/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 roku
Treść projektu

Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z 27.08.2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/330/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzewczyk Monika
Osoba wprowadzająca informacjęSzewczyk Monika
Data wytworzenia informacji2020-08-31
  1. 2020-09-03 14:02:40 Szewczyk Monika - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-09-03 14:00:46 Szewczyk Monika - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót