Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2024
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z 27.08.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz wyrażeniu zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
Treść projektu

Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z 27.08.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz wyrażeniu zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy
(na czas nieoznaczony)

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęFoltyn Małgorzata
Osoba wprowadzająca informacjęSzewczyk Monika
Data wytworzenia informacji2020-08-31
  1. 2020-09-03 13:56:26 Szewczyk Monika - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-09-03 13:55:22 Szewczyk Monika - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót