Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2024
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Ułańskiej oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzymoszek Beata
Osoba wprowadzająca informacjęCzermak Gabriela
Data wytworzenia informacji2020-08-20
  1. 2020-08-20 15:51:28 Czermak Gabriela - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-08-20 15:49:35 Czermak Gabriela - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót