Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2023
Tytuł Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej (z późn. zm.)
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRada Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGucwa Ewa
Data wytworzenia informacji2020-02-21
  1. 2020-02-21 10:18:48 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót