Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2023
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały nr V/108/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOporek Izabela
Osoba wprowadzająca informacjęSzewczyk Monika
Data wytworzenia informacji2020-02-19
  1. 2020-02-21 08:23:07 Wiltos Monika - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-02-19 09:07:46 Szewczyk Monika - Edycja istniejącej informacji
  3. 2020-02-19 09:06:04 Szewczyk Monika - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót