Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2023
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży z tytułu zbycia przyległej nieruchomości gruntowej
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKolny Ewa
Osoba wprowadzająca informacjęFusiek Monika
Data wytworzenia informacji2020-02-07
  1. 2020-02-07 09:19:59 Fusiek Monika - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót