Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2023
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRzemińska Martyna
Osoba wprowadzająca informacjęWojcieszuk Martyna
Data wytworzenia informacji2019-11-15
  1. 2019-11-15 08:25:54 Wojcieszuk Martyna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2019-11-15 08:25:21 Wojcieszuk Martyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót