Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2023
Tytuł projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 26.09.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr 3820/66 i 4249/66 położonych w Tychach przy ul. Św. Elżbiety oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na
Treść projektu

projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 26.09.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr 3820/66 i 4249/66 położonych w Tychach przy ul. Św. Elżbiety oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz właścicieli działek graniczących ograniczonego prawa rzeczowego, tj. odpłatnej służebności drogi
na działkach nr 3820/66 i 4249/66

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzymoszek Beata
Osoba wprowadzająca informacjęSzymoszek Beata
Data wytworzenia informacji2019-09-23
  1. 2019-09-24 07:07:42 Szymoszek Beata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2019-09-24 07:06:41 Szymoszek Beata - Edycja istniejącej informacji
  3. 2019-09-24 07:06:40 Szymoszek Beata - Edycja istniejącej informacji
  4. 2019-09-24 07:05:33 Szymoszek Beata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót