Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 01.09.2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXII/462/04 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia wniosku o dofinan. z Fund. Spójności „Kompleks. prog.gosp.wodno-ściekowej m.Tychy"
Treść projektu Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 01.09.2005r, w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXII/462/04 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności „Kompleksowego programu gospodarki wodno-ściekowej miasta Tychy”
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęMrugała Sławomir
    Powrót