Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2024
Tytuł projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1651/65, położonej w Tychach przy ul. Pomarańczy oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właściciel
Treść projektu

projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1651/65, położonej w Tychach przy ul. Pomarańczy oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego tj. służebności drogi na działce nr 1651/65

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzymoszek Beata
Osoba wprowadzająca informacjęSzymoszek Beata
Data wytworzenia informacji2019-08-21
  1. 2019-08-21 12:31:02 Szymoszek Beata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót