Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2023
Tytuł Projekt Uchwały RMT z 28.02.19 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekszt. prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Tychy w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych
Treść projektu

Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z 28 lutego 2019 roku w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Tychy w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonofikat

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzymkowska Katarzyna
Osoba wprowadzająca informacjęWojcieszuk Martyna
Data wytworzenia informacji2019-02-15
  1. 2019-02-15 09:46:40 Wojcieszuk Martyna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2019-02-15 09:45:24 Wojcieszuk Martyna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2019-02-15 09:41:07 Wojcieszuk Martyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót