Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVII/381/12
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2012-08-21
  1. 2012-08-21 09:33:43 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  2. 2012-08-21 09:32:37 Luboń-Stysiak Aneta - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót