Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2018 - 2023
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 856/788 położona w Tychach przy
Treść projektu

Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 856/788 położona w Tychach przy ul. Jakuba oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego tj. odpłatnej służebności drogi na działce nr 856/788

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzymoszek Beata
Osoba wprowadzająca informacjęMielczarek Gabriela
Data wytworzenia informacji2018-12-18
  1. 2018-12-18 08:41:20 Mielczarek Gabriela - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót