Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy, oznaczonej jako część działki nr 4933/33 (na czas nieoznaczony)
Treść projektu

Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy, oznaczonej jako część działki nr 4933/33 (na czas nieoznaczony)

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęFoltyn Małgorzata
Osoba wprowadzająca informacjęFoltyn Małgorzata
Data wytworzenia informacji2018-10-03
  1. 2018-10-03 12:38:25 Foltyn Małgorzata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-10-03 12:37:38 Foltyn Małgorzata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót