Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Einsteina 3
Treść projektu

projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Einsteina 3

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzymoszek Beata
Osoba wprowadzająca informacjęOlak Beata
Data wytworzenia informacji2012-08-27
  1. 2012-08-27 11:41:34 Olak Beata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2012-07-16 10:10:56 Olak Beata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót