Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do Uchwały Nr 0150/XXXIII/618/2005 z dnia 31 marca 2005 r.
Treść projektu Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do Uchwały Nr 0150/XXXIII/618/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGłód Olimpia
    Powrót