Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyborów uzupełniających ławników Sądu Okręgowego w Katowicach.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZespół opiniujący kandydatów na ławników
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2012-06-20
  1. 2012-06-20 09:41:47 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  2. 2012-06-20 09:41:42 Luboń-Stysiak Aneta - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót