Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Miasta Tychy inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
Treść projektu

według załączników

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzromczyk Roman
Osoba wprowadzająca informacjęTrela Sabina
Data wytworzenia informacji2018-08-21
  1. 2018-08-29 07:46:33 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-08-28 08:12:46 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  3. 2018-08-28 08:11:26 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  4. 2018-08-28 08:11:24 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  5. 2018-08-21 15:03:33 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  6. 2018-08-21 15:03:14 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  7. 2018-08-21 15:02:42 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  8. 2018-08-21 15:02:19 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  9. 2018-08-21 14:42:29 Trela Sabina - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót