Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.06.2012 r. w sprawie określ. zakresu i formy infor. o przebiegu wykon. budżetu za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finans. oraz infor. o przebiegu wykon. planów fin.samorządowych inst. kultury
Treść projektu

Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 28.06.2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Tychy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

 

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDKBI
Osoba wprowadzająca informacjęMrugała Sławomir
Data wytworzenia informacji2012-06-20
  1. 2012-06-20 08:24:11 Mrugała Sławomir - Edycja istniejącej informacji
  2. 2012-06-20 08:10:58 Mrugała Sławomir - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót