Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Oświęcimskiej
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęWiltos Monika
Osoba wprowadzająca informacjęMyszor Monika
Data wytworzenia informacji2018-08-14
  1. 2018-08-14 10:44:38 Myszor Monika - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-08-14 10:43:59 Myszor Monika - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót