Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miasta Tychy poprzez uchylenie uchwały Rady Miasta Tychy nr XVI/343/12 z dn. 23.02.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej mias
Treść projektu

Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miasta Tychy poprzez uchylenie uchwały Rady Miasta Tychy nr XVI/343/12 z dn. 23.02.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzymoszek Beata
Osoba wprowadzająca informacjęOlak Beata
Data wytworzenia informacji2012-04-23
  1. 2012-04-23 11:43:52 Olak Beata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót