Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dn.24.05.2018r.w sprawie określenia zakresu i formy inform. o przebiegu wykon. budżetu miasta za I półrocze, kształtowaniu się WPF miasta Tychy oraz inform. o przebiegu wykonania planów fin.samorząd. instytucji kultury
Treść projektu

Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 24.05.2018r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Tychy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęMrugała Sławomir
Osoba wprowadzająca informacjęUrbańczyk Bożena
Data wytworzenia informacji2018-05-17
  1. 2018-05-17 14:30:35 Urbańczyk Bożena - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-05-17 14:30:27 Urbańczyk Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót