Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.05.2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
Treść projektu

Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 24.05.2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęMrugała Sławomir
Osoba wprowadzająca informacjęUrbańczyk Bożena
Data wytworzenia informacji2018-05-17
  1. 2018-05-17 14:23:42 Urbańczyk Bożena - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-05-17 14:23:35 Urbańczyk Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót