Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach i Sądu Okręgowego w Katowicach w wyborach uzupełniających.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2012-04-16
  1. 2012-04-16 09:13:20 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  2. 2012-04-16 09:01:27 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  3. 2012-04-16 09:01:22 Luboń-Stysiak Aneta - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót