Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Przewodniczącej Rady Miasta Tychy Pani Radnej Barbary Koniecznej, w związku z wnioskiem grupy radnych
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót