Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004r. i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy (na sesję w dniu 28.04.2005r.).
Treść projektu Uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budzetu miasta Tychy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęUrbańczyk Bożena
    Powrót