Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2014 - 2018
Tytuł Projekt uchwaly w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości spowodowanego podziałem geodezyjnym
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrudka Anna
Osoba wprowadzająca informacjęGrudka Anna
Data wytworzenia informacji2018-01-11
  1. 2018-01-11 09:50:36 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-01-11 09:47:49 Grudka Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót